Astrologie a horoskopy pro Vás


Ing. Antonín Baudyš 9.9.1946 - 24.8.2010

 

Ing. Baudyš patřil k uznávaným veličinám české astrologie. Třicet sedm let pomáhal svým klientům orientovat se pomocí hvězdných map životem.

Tyto stránky zamýšlíme jako určité místo koncipované k jeho cti in memoriam.

Nabízíme zde také jeho astrologické dědictví, soubor 30 výukových DVD, které patří ve výuce astrologie k absolutní špičce, a to nejen v domácím srovnání.

 

Antonín Baudyš mladší, syn 

Pavla Baudyšová Jirků, manželka